ecbc11438045af767a4d32d2f599fbd8

ברוכים הבאים, ברוכות הבאות

במרכז הכתיבה תוכלו לקבל עזרה בכתיבה עיונית מתלמידים מתקדמים יותר אשר הצטיינו בכתיבת עבודות מחקר בחוגים השונים בפקולטה למדעי הרוח והוכשרו בהשתלמות מיוחדת לחנוך סטודנטים בנושא זה. הפגישות במרכז הן אישיות ואינן כרוכות בתשלום. כדי לקבל עזרה עליך לפנות לכתובת Writing.Center@huji.ac.il, ומזכירות המרכז תתאם לך פגישה עם חונכ/ת.

הפגישות עצמן מוגבלות ל- 45 דקות. לשם קבלת יותר מ-5 פגישות על עבודה ראשונה שעמה פונה הסטודנט למרכז או למעלה מ-2 פגישות לעבודה נוספת יש לקבל אישור.

עזרה והנחיה בכתיבה

תמונה

קישורים למרכזי כתיבה בעולם

תמונה של מחברת

מאמרים בנושא לשון

תמונה

קישורים לאתרי עזרה בכתיבה

תמונה

תגובות תלמידים שהשתמשו במרכז

תמונה של מחברת